Jak wybrać odpowiednią niszczarkę?

Niszczarka dla jednych jest to kolejny sprzęt biurowy, dla innych urządzenie bez którego nie może funkcjonować firma.
Jedyną i najważniejszą jej funkcją jest zniszczyć dokument, aby nie było możliwe odczytanie informacji zawartych na nim.
Dzięki niej możemy w prosty i szybki sposób zniszczyć dokumenty, które tego wymagają. Postęp technologiczny wymusza
na producentach wprowadzanie nowych technik niszczenia: mówiąc krótko im mniejsze ścinki tym lepiej. Aby znaleźć
jednak niszczarkę dostosowaną do indywidulanych potrzeb każdego klienta należy zastanowić się nad następującymi kwestiami:

1. Jakie jest docelowe przeznaczenie niszczarki?

 • niszczarka osobista i przybiurkowa - dla biur i użytku domowego. Małe natężenie pracy - niszczenie do 300 kartek dziennie.
 • niszczarki biurowe - do uzytkowania przez kilku pracowników ( dział, zespół) w średnich i dużych biurach. Dzienne niszczenie do 2000 arkuszy papiru A4.
 • niszczarki do wydruków komputerowych - przystosowane do pracy ciągłejo dużym natężeniu - powyżej 2000 arkuszy papieru A4 lub składanki komputerowej.
 • wysoko wydajne - do dużych firm i archiwów. Potrafią zniszczyć jednorazowo do kilkuset arkuszy papieru.
2. Jaki będzie najodpowiedniejszy sposób cięcia papieru i innych nośników informacji?

    paskowe - tną większą ilość kartek, dodatkowo są tańsze

  paskowo-odcinkowe ( cross-cut) -mają wyższy stopień tajności i mniejszą objętość odpadów.

3. Jaki stopień bezpieczeństwa chcesz uzyskać dla niszczonych dokumentów?

Każda niszczarka ze względu na rodzaj i wielkość ścinek ma przypisany tzw. stopień utajnienia, który reguluje norma   DIN 32 757 .

Poziom bezpieczeństwa DIN1 - paski

        Materiały ogólne, koresponedencja;cięcie paskowe max 12mm, np:  Kobra +1 SS7 ES .

Poziom bezpieczeństwa DIN2 - paski

  Materiały wewenętrzne, korespondencje wewnątrz firmowe; cięcie paskowe max 6mm, np:. HSM 80.2 ( paski 5,8mm i 3,9mm)

Poziom bezpieczeństwa DIN3 - ścinki

  Materiały poufne: cięcie paskowe: max 2mm i paskowo - odcinkowe ( cross- cut) max 4x80mm, np: HSM Shredstar X15

 Poziom bezpieczeństwa DIN4 - ścinki

  Materiały tajne: cięcie pasko- odcninkowe (cross-cut) max 2x15mm, np: Kobra 240C2 , HSM 104.3 (1,9x15mm)

Poziom bezpieczeństwa DIN5 - ścinki

  Materiały ściśle tajne; cięcie paskowo -odcinkowe ( cross-cut) max 0,8x13mm, np:

Poziom bezpieczeństwa DIN6 -ścinki 

 Najwyższy standard dla biur rządowych w USA; cięcie paskowo -odcinkowe, max 1x5mm, np:   HSM 125.2 (1x5mm)

4. Ile kartek jednorazowo będzie niszczonych?

Urządzenia, które posiadamy w swojej ofercie niszczą jednorazowo od 3-4 do 85 kartek 70g. Im więcej kartek niszczonych tym
niszczarka jest bardziej opłacalnym nabytkiem.

5. Dodatkowymi parametrami na które również warto zwrócić uwagę są:
 • pojemność kosza urządzenia niszczącego,
 • niszczenie dodatkowych nośników informacji np; płyt CD, dyskietek i karty kredytowe,
 • wymiary niszczarki,
 • pojemność szczeliny wejściowej,
 • niszczenie niestandardowych wydruków taśmowych formatu A3,
 • głośność niszczarki,
 • diody sygnalizujące stan urządzenia( otwarte drzwiczki, zapełniony kosz, zacięcie papieru),
 • funkcję cofania papieru oraz zabezpieczenie przed przegrzaniem.
PAMIĘTAJ!!!

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych niedozwolone jest wyrzucenie dokumentów, z których można uzyskać informacje
o osobach lub firmach. Każda np. źle wydrukowana faktura powinna zostać zniszczony w sposób taki, aby nie było możliwe  odczytanie.

W razie dodatkowych pytań bardzo proszę o kontakt z działem handlowym.


<< Strona główna